Menu
Your Cart

Fett S50 #1 Grease 400gr Patr.

S50 #1 Grease är komponerat för vidsträckt användning i fordon, i marina sammanhang och för industriell utrustning. Fettet rekommenderas för både tung och lätt användning. Det ger smörjning och skydd för alla ändamål som t ex.: hjullager, kardanknutar, kulleder, snäckväxlar m.m.

S50 #1 Grease rekommenderas särskilt där värme, kyla, förslitning eller korrosion utgör problem.

S50 #1 Grease har en utmärkt stadga mot påfrestning och samt en hög bärighet.

S50 #1 Grease uppfyller GC-LB-normerna.

Användningsområden:
Kan användas på alla smörjställen där fett föreskrives som smörjmedel. 

S50 #1 Grease är ett universalfett med aktiverat PTFE. Fettets komposition är sofistikerad och mycket speciell. När aktiverat PTFE-fett anbringas på en metallyta kommer det efter ett tag att ge en mikrotunn film av PTFE på den metall det kommer i kontakt med. Det krävs varken värme eller tryck för att åstadkomma en bunden PTFE-yta. Då PTFE är den halaste substansen man hittills framställt, (lika halt som våt is mot våt is), är det klart att PTFE i ett väl komponerat fett mätbart kommer att förbättra dess egenskaper. Eftersom att fettet har lågfriktionsegenskaperna hos PTFE ger det samtidigt långsamt ett bundet skikt på metallytan. Detta bundna skikt är kemiskt opåverkbart och sitter så hårt att det bara kan avlägsnas på mekanisk väg. Två viktiga resultat erhålls. När metall blivit impregnerad med en bunden PTFE-film har den ett mycket gott skydd mot rost och korrosion. Detta är den första fördelen. Dessutom är metallen nu impregnerad med ett ”torrfilmssmörjmedel” som ett skyddsnät. Om till exempel fettet av en eller annan anledning försvinner från de smorda ytorna, kommer den bundna PTFE-filmen att vara kvar på ytan och ge skydd tills den kan smörjas om. Vi påstår inte på något sätt att smörjning inte är nödvändig efter det att en PTFE-film har fäst sig vid metallytan, men vi säger att ett inte oviktigt säkerhetsnät har åstadkommits.

S50 #1 Grease är av så hög kvalitet att man kan reducera antalet smörjintervaller upp till 80%, d v s om man t ex smörjer 1 gång om dagen, så gör man det istället var 3:e till va 5:e dag, beroende på belastningsgraden. Man kan även minska mängden fett vid smörjtillfället med upp till 50%.

Att använda S50 #1 Grease kontinuerligt blir därför mycket ekonomiskt

Bruksanvisning:
När man använder S50 #1 Grease för första gången är det viktigt att man försöker ersätta så mycket som möjligt av det "gamla" fettet. Använder man en fettspruta skall man trycka i så mycket fett att det "gamla" kommer ut och ersätts av det "nya".

Förpackning: 12st/kartong

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
Captcha
Tags: fett , s50 , #1 , grease , 400gr , patr. , 40906145 , slick , 50 , slick , 50
Cookie Consent

COOKIE WARNING

We use cookies. We like cookies, cookies tastes good!
By continuing to browse our site, you agree to cookies.

For more information about cookies, please click here and to read our cookie policy, click here!