Menu
Your Cart

Leif "Mr. Seabeach" Sjöstrand

Mr.Seabeach
Mr. Seabeach -77
Foto Lillemor Sjöstrand

Leif Sjöstrand startade Seabeach Trading AB 1991.

Namnet Seabeach kommer av hans efternamn, Sjöstrand, och är en väldigt fri översättning till engelska. Det kom sig av att Leif under början av sjuttiotalet skulle göra återinträde på tävlingsbanorna inom racing och tog då namnet Seabeach som en psedonym, vilket han hade på sin tävlingslicens.

 

Under åren 1971-1974 tävlade Leif inom Formel Ford , därefter övergick han till Chevrolet Camaro under åren 1974-1979. Under denna tid arbetade Leif på tidningen Bilsport vilket gjorde att han fick många kontakter.
 

Mr. Seabeach -77
Foto Yvonne Karlsson

1978 blev Leif uppringd av importören för att vara med om en test av Slick 50. Denna test gjordes i Västerås, dels praktiskt och dels i en rullande testbänk. Resultaten blev för alla deltagande en revolution vad gällde funktionen av Slick 50. Vi gjorde ett stort reportage i Bilsport och det medförde att Slick 50 fick ett bra fäste i Sverige.

Därefter bibehöll Leif kontakten med importören vilket resulterade i att han övertog agenturen av Slick 50 1984. Leif Sjöstrand har sedan dess arbetat med Slick 50 med undantag under åren 1992-1996.


Sedan 1996 innehar numer Seabeach Trading AB agenturen för Slick 50 i Sverige och det har hänt en hel del under de senare åren.

1992 skrevs ett samarbetsavtal mellan DuPont som tillverkar Teflon (vilket är ett registrerat varumärke) och Slick 50. Det är få företag i världen som idag har rättigheter att använda namnet Teflon i sina produkter.

Mr. Seabeach -77
Foto Yvonne Karlsson

1995 köptes hela Slick 50 koncernen upp av Amerikas näst största renodlade oljeföretag, nämligen QUAKER STATE INTERNATIONAL. Detta medförde väldigt stora resurser för utveckling av Slick 50:s produktsortiment vilket framgår av utbudet av produkter. Det finns idag i princip Slick 50 produkter för alla områden där smörjning är ett behov.

Nu är vi ännu större, i september 1998 blev det klart att PENNZOIL och QUAKER STATE går ihop till PENNZOIL/QUAKER STATE COMPANY där Slick 50 är ett dotterbolag vilket ytterliggare borgar för att Slick 50 är och förblir världsledande inom Teflonprodukter för smörjande ändamål.

Kakor

VARNING FÖR KAKOR!

Vi använder oss av kakor. Kakor är gott!
Genom att fortsätta besöka vår sida accepterar du våra kakor!

För mer information om kakor, klicka här och om våra kakvillkor, klicka här!